שירותי המשרד:

שירות 3

בחינת מערך התנאים הפנסיונים בעסק

בחינת מערך התנאים הפנסיונים בעסק

בחינת התנאים הפנסיונים של העובדים בארגון לאור הוראות הדין, שיעורי הפקדות נדרשות, תנאים ודמי ניהול בהשוואה לבנצ'-מרק המתאים, מעקב ובקרת כספים והטבות, שירות למעסיק ולעובד.

 לעסק

ולארגון

בוררויות

בוררויות

בחינת שווי זכויות פנסיוניות של העובד במקרה של חוסר הסכמה

שירות 1

שירות 2

ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי ללקוח הפרטי

ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי ללקוח הפרטי

בחינת תיק החסכון הפנסיוני, קביעת מטרות החסכון של הלקוח, והתאמות נדרשות מבחינת מיצוי הטבות המס, בחירת סוגי המוצר והמוצרים עצמם, עלויות התכניות, דמי ניהול, אפיקי השקעות, גובה ואיכות סכומי הביטוח, פנסיית מטרה וכן רמת שירות נדרשת מספקי השירות.

ייעוץ פנסיוני לקראת פרישה

ייעוץ פנסיוני לקראת פרישה

לאור האופי המיוחד של הפרישה לפנסיה בכלל, וחוסר היכולת לחזור מהחלטות הקשורות בה בפרט, נדרשים היערכות ותכנון של צעד זה, מההיבטים הבאים: א. התאמת ההכנסה הנדרשת לרמת ההוצאה המשפחתית לאחר הפנסיה. ב. תכנון ומיצוי סוגי הטבות המיסוי על כספים פנסיוניים ופיצויים, ובפרט א) פטורים על כספי פיצויים, ב) פטורים על קצבה, ג9 הטבות מס על הפקדות כספים, ו- ד) פטורים ממס רווחי הון. ג. מיצוי זכויות בתכניות הפנסיוניות, כגון מקדמי קצבה, בונוס התמדה, תשואה על כספים ועוד. ד. בחינת והתאמת סכומי הביטוח בתכניות.

 לעובד

ולמבוטח

לפורש