קורונה, פנסיה, ומה שביניהן - משיכת כספים לפני המועד

בהמשך לפוסטים הקודמים, ברצוני להתייחס כאן לאפשרויות השונות למשיכת כספים מתוכניות פנסיוניות לפני תום תקופה, קרי משיכה לפני המועד מקורי על פי הוראות מס הכנסה, פוליסת הביטוח או תקנון קרן הפנסיה, קופת הגמל או קרן ההשתלמות.

כבר בפתיחה ברצוני להדגיש כי במקרים רבים משיכת כספים מתכניות פנסיוניות כרוכה בבחירה בין חלופות מורכבות ואינה טריוויאלית, לא כל שכן כאשר מדובר במשיכה לפני המועד, ולפיכך מומלץ להבין היטב כלל המשמעויות של משיכת כספים כזו, מבחינת מיסוי, כיסויים ביטוחיים, המשך הפקדת כספים בעתיד, קבלת קצבה ועוד.

התייחסות שלהלן הינה לפי סוגי המוצר העיקריים, כאשר יודגש כי במקרים רבים סוג המוצר אינו פרמטר יחיד או אפילו עיקרי בסוגיות משיכת כספים, ומדובר בסקירה כללית בלבד. מאליו מובן כי אין באמור כל המלצה למשיכת כספים, אלא סקירה תמציתית של האפשרויות:

 

קרן השתלמות

סטטוסים אפשריים: שכיר, שכיר בעל שליטה, עצמאי.

מרכיבי הפקדות: תגמולי עובד, תגמולי מעסיק.

חלופות משיכה: הוני בלבד.

תנאי משיכת כספים ללא מס: וותק של 6 שנים לפחות או וותק של 3 שנים לפחות והגעה  לגיל פרישה או "החלת וותק" מקרן השתלמות נזילה אחרת על שם אותו עמית (כפוף לתנאים מזכים).

חריגים: קרנות השתלמות של מורים.

מיסוי במשיכה שלא כדין: מיסוי בהתאם לשיעור המס על הנישום בעת המשיכה על מרכיב הקרן והריבית בגין תגמולי מעסיק עד תקרה, או מס בשיעור 47% אשר לגביו ניתן לפנות לפקיד השומה בבקשת תיאום מס.

ועוד משהו: הועלתה יוזמה לאפשר משיכת קרנות השתלמות שאינן נזילות, ללא מס. כרגע לא התקבלה שום החלטה רשמית בנושא.

 

 

קרן פנסיה חדשה (שנפתחה לאחר מרץ 1995)

סטטוסים אפשריים: שכיר, שכיר בעל שליטה, עצמאי.

מרכיבי הפקדות: תגמולי עובד, תגמולי מעסיק, פיצויים, כיסוי ביטוחי לפנסיית נכות ופנסיית שארים.

חלופות משיכה: קצבה, לרבות היוון חלקי של קצבה.

תנאי משיכת כספים ללא מס: ככלל, משיכה חד פעמית של כספי תגמולים חייבת במס שולי ובכל מקרה לא פחות מ- 35% . יודגש כי משיכת מרכיב פיצויים כפופה להוראות מס ייחודיות וחייבת בכל מקרה מילוי טופס 161א' וקבלת אישור מס הכנסה.

מיסוי במשיכה שלא כדין: מס שולי לפי שיעור המס בשנת המשיכה, אך לא פחות מ- 35% .

ועוד משהו: מרכיב תגמולים שהופקדו עד שנת 2000 ניתנים למשיכה הונית לאחר גיל 60.

 

 

ביטוח מנהלים (ביטוח לשכירים ולעצמאים)

סטטוסים אפשריים: שכיר, שכיר בעל שליטה, עצמאי.

מרכיבי הפקדות: תגמולי עובד, תגמולי מעסיק, פיצויים, כיסוי ביטוחי לריסק ו/או לאכ"ע.

חלופות משיכה: הון, קצבה.

תנאי משיכת כספים ללא מס: תלוי במספר פרמטרים - מועד הפקדת הכספים המקורי, ייעוד הכסף, מרכיב ההפקדות וסטטוס העמית. ככלל, הפקדות לאחר 1/2008 הינם קצבתיות בלבד, ומשיכה חד פעמית של כספי תגמולים חייבת במס שולי ובכל מקרה לא פחות מ- 35% . יודגש כי משיכת מרכיב פיצויים כפופה להוראות מס ייחודיות וחייבת בכל מקרה מילוי טופס 161א' וקבלת אישור מס הכנסה.

חריגים: בתנאים מוגדרים בתקנות מס הכנסה, כגון מחלה קשה, ניתן למשוך כספי תגמולים בפטור ממס.

מיסוי במשיכה שלא כדין: מס שולי לפי שיעור המס בשנת המשיכה, אך לא פחות מ- 35% .

ועוד משהו: מרכיב תגמולים שהופקדו עד שנת 2000 ניתנים למשיכה הונית לאחר גיל 60.

 

 

קופת גמל

סטטוסים אפשריים: שכיר, שכיר בעל שליטה, עצמאי.

מרכיבי הפקדות: תגמולי עובד, תגמולי מעסיק, פיצויים.

חלופות משיכה: הון, קצבה.

תנאי משיכת כספים ללא מס: תלוי במספר פרמטרים - מועד הפקדת הכספים המקורי, ייעוד הכסף, מרכיב ההפקדות וסטטוס העמית. ככלל, הפקדות לאחר 1/2008 הינם קצבתיות בלבד, ומשיכה חד פעמית של כספי תגמולים חייבת במס שולי ובכל מקרה לא פחות מ- 35% . יודגש כי משיכת מרכיב פיצויים כפופה להוראות מס ייחודיות וחייבת בכל מקרה מילוי טופס 161א' וקבלת אישור מס הכנסה.

חריגים: בתנאים מוגדרים בתקנות מס הכנסה, כגון מחלה קשה, ניתן למשוך כספי תגמולים בפטור ממס.

מיסוי במשיכה שלא כדין: מס שולי לפי שיעור המס בשנת המשיכה, אך לא פחות מ- 35% .

ועוד משהו: קיימות הוראות שונות על הפקדות בסטטוסים ובמועדים שונים.

 

 

קופת גמל להשקעה

סוג מוצר חדש יחסית שנפתח להפקדות בשנת 2016, אשר הינו בהגדרה נזיל בכל עת וחייב במס רווח הון בעתה משיכה, ואינו כולל מרכיב של הטבות מס למעט אפשרות של פטור ממס רווחי הון במידה והכספים נמשכים כקצבה בגיל פרישה.

 

פוליסת פרט ופוליסת חסכון

מגוון מוצרי חסכון / השקעה נזילים אשר אינם מקנים הטבות מס , וכמובן חייבים במס רווחי הון בעת המשיכה.

 

עוד כמה הערות והארות לסיום

- הוראות מס הכנסה מאפשרות במקרים מסויימים שיקול דעת לפקיד השומה להקל במיסוי גם במשיכה שלא כדין. יודגש כי עד כה פקידי השומה מיעטו להשתמש בסמכות זו.

- במרבית המוצרים ניתן לקחת הלוואה מול כספי התכנית, בתנאים משתנים, רצוי לבדוק לפני משיכת כספים.

- החוק להתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) קבע אפשרות לעצמאי למשוך חלק מהכספים שהפקיד לפנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל בפטור ממס, כאשר הפסיק את עבודתו. עדיין לא נקבעו תקנות בנושא, אך משרד האוצר ורשות שוק ההון הבטיחו הנושא יטופל בהקדם.

- למשיכת כספים עשויות להיות השלכות על המשך הפקדת כספים, כיסוי ביטוחי, אפשרות משיכת קצבה, גובה הפנסיה הצפויה, ועוד.

- וכרגיל – יש להבין היטב את חלופות הפעולה ומשמעויות המשיכה לפני הביצוע. ככלל לא ניתן "להתחרט" ממשיכה כספים.

- פוסט זה לא מתייחס לנושא עיתוי משיכת הכספים לאור מצב שוק ההון.

 

 

שלכם,

יובל בראל

*יודגש כי מדובר באמירות כלליות, ואין באמור לעיל ייעוץ פנסיוני ו/או בגדר ייעוץ פרטני ומתן מענה לשאלה ספציפית או למצב חיים מוגדר כלשהו. כל העושה באמור לעיל שימוש כלשהו, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל עניין פנסיוני פרטני מומלץ להיוועץ בבעל רשיון.