קורונה, פנסיה, ומה שביניהן - סיומי עבודה

בהמשך לפוסט הקודם, ברצוני להתייחס יותר בפירוט לנושא כואב אך קריטי בימים אלו – סיומי עבודה של עובדים שכירים, לרבות חל"ת, וההשלכות על הכיסוי הביטוחי של המבוטח/ת. ככלל, עם סיום העבודה מפסיקות הפקדות מעסיק ועובד לקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים וקרן ההשתלמות, מה שיכול להשפיע באופן מהותי על הכיסוי הביטוחי בתכניות אלו. בפוסט זה אתייחס למשמעויות הפסקת הפקדות לקרן פנסיה ולביטוח מנהלים – מוצרים הכוללים בדרך כלל מרכיב ביטוחי לפנסיית נכות / ביטוח אבדן כשר עבודה ולפנסיית שארים / ביטוח חיים למקרה פטירה. קרן השתלמות וקופת גמל לא כוללות מרכיב ביטוחי הנגזר מההפקדות השוטפות, ולכן לא אתייחס לתכניות אלו.

 

ביציאה לחל"ת:

-  לצורך המשכיות הכיסוי הביטוחי, ניתן להמשיך להפקיד לפנסיה או לביטוח המנהלים למרכיבים הביטוחיים בלבד – קרי לכיסוי לפנסיית נכות ולפנסיית שארים בקרן פנסיה, ולביטוח אבדן כשר עבודה ולביטוח חיים למקרה פטירה בביטוח מנהלים. זאת, ללא ההפקדות לטובת פנסיית הזקנה, אשר הינם המרכיב ה"כבד" יותר מתוך ההפקדות החודשיות.

- איך ממשיכים את הכיסוי הביטוחי כאמור לעיל? על ידי הפעלת "הסדר ריסק" (ידוע גם כ"ריסק זמני") בביטוח המנהלים לרבות בכיסוי לאכ"ע ובביטוח החיים, ובקרן הפנסיה. הסדר ריסק הינו מוגבל בזמן, במקרים רבים לא יותר מ- 24 חודשים, ובמקרים מסוימים אף פחות מכך.

-  בקרן פנסיה מקיפה חדשה: בד"כ עד 5 חודשים יופעל הסדר ריסק מוגבל לאחר הפסקת ההפקדות בגביה מהצבירה, ולאחר מכן לאחר מילוי טופס מתאים בגביה מהצבירה או בהוראת קבע.

-  בביטוח מנהלים, ביטוח אבדן כשר עבודה ובביטוח חיים: רוב החברות מציעות ריסק זמני למשך מספר חודשים ללא עלות, אך יש לוודא הפעלת  כיסוי זה. בהמשך, יש לטפל בהסדרת המשך הכיסוי לאחר תקופה זו, בד"כ בהוראת קבע בבנק.

-  ולסיום ונושא שלאו דווקא קשור למצב אך חשוב לטפל בו והינו פשוט יחסית – עדכון המוטבים בתכניות.

בסיום עבודה עקב התפטרות / פיטורין:

-  כל האמור לעיל לגבי חל"ת, תופס גם עבור מקרים כאלו, ובנוסף לכך ראו להלן.

-  יש לקבל טופס 161 מהמעסיק, המפרט את מענקי הפרישה לטובת העובד (כגון פיצויים), ומומלץ גם לבדוק את נכונות הפרטים בטופס 161.

-  יש למלא את טופס 161א , בו העובד בוחר מה לעשות עם הכספים המפורטים בטופס 161 - כגון משיכת הכספים באופן מיידי (פטור ו/או לא פטור ממס), ייעוד הכספים לקצבה, ביצוע רצף מעסיקים להתחשבנות לאחר סיום עבודה במקום עבודה חדש. יודגש כי בחירת אופן מימוש כספים אלו כולל היבטי מס מורכבים, לרבות השפעה אפשרית על פטור ממס על הפנסיה בגיל פרישה, ומומלץ להבין את כלל ההשלכות לפני יישום ההחלטות.

- קבלת אישור מס הכנסה לבחירת העובד, והעברתו לחברות המנהלות (חברות ביטוח, חברות מנהלות של פנסיה וגמל) לצורך יישום ההחלטה ותיעוד.

-  מומלץ מאוד לשמור ולתעד את כלל החומרים, לצורך בקרה והמשך פעולות בעתיד (כגון חזרה מפעולות על ידי "חרטה").

-  הוראות מיוחדות לתקופה זו, קובעות כי עובד שיבחר להתפטר בתקופת החל"ת, יחשב כמפוטר ויהיה זכאי לפיצויים ממקום עבודה.

סיום עבודה עקב פרישה לפנסיה:

בפוסט זה לא אעסוק בנושא זה, שכולל מספר פעולות נוספות ומורכבות מאוד, כגון בחירת מסלול פנסיה, התחשבנות כוללת בנושא פיצויים, תיאומי מס, החלטות לגבי קצבת זקנה מביטוח לאומי ועוד.

 

מספר נושאים כללים בהיבטי סיום עבודה

-  משיכת כספים מתכניות פנסיוניות הינה בדרך כלל פעולה חד סטרית, הנוגעת להיקף כספים מהותי , ומומלץ להבין היטב כל השלכה של פעולה כזו. אדגיש משמעות שאינה תמיד מובנת מאליה - משיכת פיצויים מקטינה את הפנסיה הצפו.

-  למשיכת פיצויים מקרן פנסיה וותיקה עלולות להיות השלכות כבדות עוד הרבה יותר, לרבות מניעת קבלה פנסיה מהקרן.

-  במקרים רבים קרן הפנסיה או חברת הביטוח יפעילו הסדר ריסק באופן אוטומטי – אך הסדר כזה יהיה לתקופה של מספר חודשים בלבד, ובכל מקרה רצוי לא לסמוך על "פעולות אוטומטיות" בענף זה, ולבחור את מה שמתאים לך כמבוטח.

-  כאמור לעיל מתייחס בעיקר לשכירים, מקווה להתייחס לעצמאים בהמשך.

-  כמובן שפוסט זה מתייחס להיבטי מוצרים פנסיוניים בלבד, ויש נושאים מהותיים נוספים בהם כדאי לטפל.

 

 

*יודגש כי מדובר באמירות כלליות, ואין באמור לעיל ייעוץ פנסיוני ו/או בגדר ייעוץ פרטני ומתן מענה לשאלה ספציפית או למצב חיים מוגדר כלשהו. כל העושה באמור לעיל שימוש כלשהו, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל עניין פנסיוני פרטני מומלץ להיוועץ בבעל רשיון.