קורונה, פנסיה ומה שביניהן חלק 4 – 
מגזר העצמאים

מגזר העצמאים, מעבר להיותו מגזר שככל הנראה נפגע ועוד ייפגע קשות ממשבר הקורונה, הינו מגזר אשר לרבים ממנו  כיסוי ביטוחי לא מתאים או לא עדכני, וניהול לא מושלם בכל הקשור למוצרים הפנסיוניים. במקרים רבים ההפקדות השוטפות והכיסוי הביטוחי אינם מגלמים את ההכנסה בפועל של העצמאי, המוקד הינו הטבות המס ולאו דווקא המוצרים הפנסיוניים והיתרונות ללקוח, וחסר עדכון שוטף של מרכיבי התיק הפנסיוני.

 

בשעה זו, כאשר ההכנסה של עצמאים רבים נפגעת קשות, יש לשים לב במיוחד למספר נושאים:

 

 

 

הפסקה או הקטנה זמנית של ההפקדות

​1. הפסקת הפקדות שוטפות לקרן פנסיה חדשה:

ניתן להפסיק את ההפקדה השוטפת ולהפעיל "הסדר ריסק", הידוע גם כ"ריסק זמני", המשמר את הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ולפנסיית שארים, בדומה לכיסוי שהיה לפני כן. כיסוי כאמור מופעל בדרך כלל מייד עם הפסקת ההפקדות למשך תקופה של עד 5 חודשים, לאחר מכן יש להפעיל הסדר ריסק באמצעות טופס ייעודי והסדרת אמצעי תשלום או גביה מהיתרה בקרן הפנסיה. אציין כי עלות הסדר הריסק נמוך משמעותית מההפקדות המלאות, עקב העובדה שנרכשים הכיסויים הביטוחיים בלבד, ללא הפקדה למרכיב החסכון או פנסיית הזקנה.

 

2. הפסקת הפקדות שוטפות לביטוח מנהלים:

ניתן להפסיק את ההפקדה השוטפת ולהפעיל "הסדר ריסק", הידוע גם כ"ריסק זמני", המשמר את הכיסוי הביטוחי לביטוח חיים ו/או לאבדן כשר עבודה, בדומה לכיסוי שהיה לפני כן. כיסוי כאמור ניתן בדרך כלל להפעיל באמצעות טופס ייעודי והסדרת אמצעי תשלום. אציין כי עלות הסדר הריסק נמוך משמעותית מההפקדות המלאות, עקב העובדה שנרכשים הכיסויים הביטוחיים בלבד, ללא הפקדה למרכיב החסכון או פנסיית הזקנה.

 

3. הפסקת הפקדות לקרן השתלמות:

מרבית העצמאים מפקידים לקרן השתלמות בסוף השנה, כך שבשלב זה אין צורך לקבל החלטה בנושא.

 

4. הקטנת הפקדות ללא הסדר ריסק:

הקטנת ההפקדות השוטפות שלא באמצעות הסדר ריסק הינה דרך פעולה אפשרית נוספת, אך פעולה כזו בדרך כלל מקטינה את הכיסוי הביטוחי באופן יחסי, לכן יש לבחור בחלופה כזו רק לאחר בחינת כלל ההיבטים. בנוסף, בפוליסות ביטוח מנהלים במעמד עצמאי, במקרים רבים הקטנת הכנסה מבוטחת לא מאפשרת הגדלתה בהמשך.

 

 

משיכת כספים לפני תום תקופה או גיל הזכאות

לנושא משיכת כספים התייחסתי בפוסט קודם, נא ראו להלן. אדגיש כי במקרים רבים משיכת כספים לפני תום תקופה  או גיל הזכאות גוררת סנקציות מהותיות כגון תשלום מס גבוה, פגיעה בכיסוי הביטוחי, פגיעה באפשרות להמשך הפקדות ועוד. מומלץ בחום לבחון כל משיכה כזו לפני ביצועה.

בהקשר זה אציין כי המסלול הייעודי שנקבעה לעצמאי למשוך חלק מכספו שהופקד לקופת גמל לקצבה לפני גיל זכאות בתנאים מסויימים (במסגרת החוק להתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018)), עדיין לא טופלה בתקנות מתאימות, ולכן עדיין לא נכנסה לתוקף.

 

התאמת כיסוי ביטוחי

בעת שינוי בהכנסה השוטפת, כמו גם במצבי חיים נוספים, מומלץ לבצע התאמות בכיסוי הביטוחי לביטוח חיים / פנסיית שארים, ולאבדן כשר עבודה / פנסיית נכות. לא מיותר להדגיש כי במקרים רבים לא מבוצע שינוי אוטומטי, וגם אם מבוצע כזה שינוי, אינו בהכרח מתאים לכל לקוח באופן ספציפי.

 

התאמת מסלולי השקעות

ככלל, בכל שינוי במסלול השקעות יש להתייחס לפרמטרים כגון העדפות הסיכון, טווח ההשקעה, תמהיל ההשקעות הכולל, מטרות וייעוד הכספים של הלקוח (ועוד), וגם המצב ייחודי כיום עקב משבר הקורונה אינו מחליף את הצורך להתייחסות לנושאים אלו כאשר אנו דנים במסלול ההשקעות. או במלים אחרות – הקורונה אינה תנאי יחידי לשקול לפיו את מסלול ההשקעות במוצר הפנסיוני, ויש לשקול את תמהיל ההשקעות באופן רחב וכולל (כמו בכל זמן אחר).

 

שלכם,

יובל בראל
 

* יודגש כי מדובר באמירות כלליות, ואין באמור לעיל ייעוץ פנסיוני ו/או בגדר ייעוץ פרטני ומתן מענה לשאלה ספציפית או למצב חיים מוגדר כלשהו. כל העושה באמור לעיל שימוש כלשהו, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל עניין פנסיוני פרטני מומלץ

להיוועץ בבעל רשיון.

קורונה, פנסיה ומה שביניהן 4 - מגזר העצמאים