קורונה, פנסיה, ומה שביניהן, על קצה המזלג

אנחנו, למעשה יחד עם כל העולם, נמצאים בתקופה ללא תקדים מוכר – בריאותית, כלכלית, חברתית ועוד. בין כל ההשלכות של מחלת הקורונה והניסיונות להתמודד עימה ברמה הלאומית והאישית, עולה גם השאלה מה יש לעשות עם התכניות הפנסיוניות שלנו ?

אנסה להציג בקצרה מסגרת התייחסות, כמובן תחת מגבלות משמעותיות – אנו לא באמת מכירים את המחלה החדשה הזו שמוכרת לאנושות רק מסוף 2019, לא יודעים עדיין מתי מדע הרפואה ייפתח דרכים להתמודד עימה (ככל הנראה חיסון לפני תרופה), ובטח לא יודעים לחזות את ההשלכות של המחלה וההתמודדות הלאומית והגלובלית עימה, על הכלכלה והחברה בשנים הקרובות.

 

קורונה, פנסיה, ומה שביניהן - סיומי עבודה 

בהמשך לפוסט הקודם, ברצוני להתייחס יותר בפירוט לנושא כואב אך קריטי בימים אלו – סיומי עבודה של עובדים שכירים, לרבות חל"ת, וההשלכות על הכיסוי הביטוחי של המבוטח/ת. ככלל, עם סיום העבודה מפסיקות הפקדות מעסיק ועובד לקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים וקרן ההשתלמות, מה שיכול להשפיע באופן מהותי על הכיסוי הביטוחי בתכניות אלו

קורונה, פנסיה, ומה שביניהן -

התייחסות רשות ההון 3/2020

קורונה, פנסיה, ומה שביניהן -

התאמות רגולטוריות 29.3.2020

קורונה, פנסיה, ומה שביניהן - משיכת כספים לפני המועד 

המשך לפוסטים הקודמים, ברצוני להתייחס כאן לאפשרויות השונות למשיכת כספים מתוכניות פנסיוניות לפני תום תקופה, קרי משיכה לפני המועד מקורי על פי הוראות מס הכנסה, פוליסת הביטוח או תקנון קרן הפנסיה, קופת הגמל או קרן ההשתלמות.

כבר בפתיחה ברצוני להדגיש כי במקרים רבים משיכת כספים מתכניות פנסיוניות כרוכה בבחירה בין חלופות מורכבות ואינה טריוויאלית, לא כל שכן כאשר מדובר במשיכה לפני המועד, ולפיכך מומלץ להבין היטב כלל המשמעויות של משיכת כספים כזו, מבחינת מיסוי, כיסויים ביטוחיים, המשך הפקדת כספים בעתיד, קבלת קצבה ועוד.

התייחסות שלהלן הינה לפי סוגי המוצר העיקריים, כאשר יודגש כי במקרים רבים סוג המוצר אינו פרמטר יחיד או אפילו עיקרי בסוגיות משיכת כספים, ומדובר בסקירה כללית בלבד. מאליו מובן כי אין באמור כל המלצה למשיכת כספים, אלא סקירה תמציתית של האפשרויות.

קורונה, פנסיה ומה שביניהן - מגזר העצמאים

מגזר העצמאים, מעבר להיותו מגזר שככל הנראה נפגע ועוד ייפגע קשות ממשבר הקורונה, הינו מגזר אשר לרבים ממנו  כיסוי ביטוחי לא מתאים או לא עדכני, וניהול לא מושלם בכל הקשור למוצרים הפנסיוניים. במקרים רבים ההפקדות השוטפות והכיסוי הביטוחי אינם מגלמים את ההכנסה בפועל של העצמאי, המוקד הינו הטבות המס ולאו דווקא המוצרים הפנסיוניים והיתרונות ללקוח, וחסר עדכון שוטף של מרכיבי התיק הפנסיוני.

בשעה זו, כאשר ההכנסה של עצמאים רבים נפגעת קשות, יש לשים לב במיוחד למספר נושאים: