תהליך הייעוץ הפנסיוני - מה בכלל נדרש ממני ?

 

 

מה שנדרש ממך, הלקוח, הוא לקחת אחריות על הנכס הפיננסי המשמעותי ביותר שלך, ועל הבטחון הכלכלי של משפחתך במקרה קטסטרופה.

לכך צריך את הדיוורים השנתיים האחרונים של ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה וקופות הגמל שלך, תלוש שכר והעתק פוליסת ביטוח. אם אין אחד מאלו ברשותך - ניתן להשיג אותם ללא כל עלות מהחברה המנהלת ו/או מסוכן הביטוח שלך.

עכשיו, ניתן להתחיל בתהליך הייעוץ, הכולל:

 

 

 

א. תכין/ני דיווחים בגין שנה אחרונה מהתכניות הפנסיוניות שלך, וכן דוח/קוד מהמסלקה הפנסיונית
ב. תכין/ני גם תלוש שכר, ועבור ביטוחי מנהלים יש להשיג גם את העתק הפוליסה
ג. מיפוי וריכוז תכניות, קביעת מטרות ויעדים
ד. ניתוח תיק, תחזיות לפרישה וזיהוי חוזקות וחולשות בתיק
ה. בניית חלופות והצעות לשינוי, יתרונות וחסרונות
ו. פגישת סיכום - הצגת חלופות, בחירת עדכונים נדרשים
ו. העברת סיכום פגישה, מסמך הנמקה ודגשים ליישום