ייעוץ פנסיוני - מה זה בכלל ?

 

 

 

לאור בלבול וחוסר היכרות עם המושגים הקשורים בייעוץ פנסיוני, חשוב להבין מספר מאפיינים ומושגי מפתח.

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), רק בעל רשיון מתאים יכול לייעץ ללקוח לגבי מוצרים פנסיוניים - קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות.

בעל רשיון כזה יכול להיות אחד משלושה:

  1. סוכן ביטוח (בעל רשיון ביטוח חיים)

  2. משווק פנסיוני

  3. יועץ פנסיוני

 

באופן כללי, על בעל רשיון לייעץ ללקוח בבחירת סוג המוצר הפנסיוני והמוצר הפנסיוני המתאים ביותר לצרכיו.

הווה אומר, להגדיר את מטרות הביטוח הפסניוני ואת צרכי הלקוח, העדפותיו האישיות (כגון יחס לסיכון), ובהתאם להמליץ על המוצר ו/או המוצרים המתאימים לו ביותר - מבחינת סכומי ביטוח, הטבות המס, סיכוני השקעה, הגוף המנהל, וכמובן עלויות ודמי ניהול.

 

אחד ההיבטים בהם שונה ייעוץ פנסיוני משיווק פנסיוני, הוא בכך שיועץ פנסיוני מתייחס בהמלצותיו לכלל המוצרים בענף, בעוד סוכן ביטוח ומשווק פנסיוני מתייחסים בהמלצותיהם לגופים איתם הם עובדים.

היבט נוסף, מהותי, הוא השקיפות ביחס לעלויות הייעוץ *.

 

חלק מהיועצים הפנסיוניים, לרבות הייעוץ המוצע כאן, מגדיר את עלויות הייעוץ באופן שקוף וגלוי בתחילת התהליך,

בדרך כלל בליווי הצהרה כי היועץ אינו מקבל עמלות מהגופים המנהלים (חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל). כך, הלקוח יודע בדיוק את העלות, ובנוסף יודע כי מדובר בייעוץ אובייקטיבי.

 

חלק אחר של היועצים הפנסיוניים, וכן מרבית סוכני הביטוח והמשווקים מטעם הגופים המנהלים, מקבלים עמלות מהגופים המנהלים, והייעוץ ניתן ללקוח לכאורע ללא עלות - כאשר בעצם העמלות הינם עלות עקיפה אינה אינה שקופה ללקוח.

 

 

* באמור כאן - "ייעוץ" - לרבות שיווק פנסיוני.